Dr Nestorović: Novi oblik vitamina E – nada za lečenje karcinoma, demencije, osteoporoze, kardiovaskularnih oboljenja

 

U ovom tekstu Vam u cijelosti prenosimo tekst Dr. Nestorovića sa njegovog bloga.

"Vitamin E je oktriven 1938 kao faktor plodnosti, jer je stimulisao oplodjenje. 

Preporučivao se  decenijama za različita stanja i bolesti, ali tek poslednjih godina je postalo jasno, zašto su rezultati tako promenljivi. (Tekst se nastavlja ispod)

Mali broj ljudi zna da vitamin E postoji u osam oblika, 4 se zovu tokoferoli, a 4 tokotrienoli.

Svega 1% radova o vitamin E je posvećeno tokotrienoli, ostali se bave  tokoferolom. Ova druga grupa je pokazala efekte u lečenju bolesti u kojima sutokoferoli bili nekorisni. 

Na primer, tokotrienoli dati miševima sa karcinomom pankreasa značajno produžavaju njihovo preživljavanje. U grupi kojima su davani tokotrienoli, preživljavanje je bilo 70% (prema svega 10% u kontrolnoj grupi)".

"Ovaj rezultat se može uporediti sa davanjem gemcitabine (standardnog citostatika za ovaj karcinom). Kombinacija gemcitabine i tokotrienola je dala zaprepašćujućih 90% preživljavanja. 

Tokotrienoli remete sve faze nastanka karcinoma. 

Osim što su antikoskidansi (kao i tokoferoli), oni imaju brojna antikarcerska delovanja (povećavaju apoptozu – samoubistvo tuorskih ćelija, usporavaju rast tumora, inhibiraju stvaranje novih krvnih sudova, suzbijaju gene važne za nastanak karcinoma). 

Posebno je važna blokada enzima  HMG-CoA reduktaze, enzima koga blokiraju i statini".

"Ovaj enzim je odgovoran za nastanak metastaza. Posebno je u sprečavanju nastanka metastaza efikasna kombinacija statina i tokotriola. 

Dakle, statini koji su beznačajni za prevenciju kardiovaskularnih  bolesti, imaju važnu ulogu u prevenciji karcinoma.  

Imajući ovo delovanje, nije čudno da tokotrienoli imaju odličan efekat na snižavanje nivoa holesterola u serumu, ali i aminokiseline homocisteina – takodje važnog faktora kardiovaskularnih oboljenja".

"Tokotrienoli štite od nastanka infarkta ili moždanog udara (posebno alfa i gama tokotrienol). Imaju odlične efekte kod tzv. metaboličkog sindroma. 

Smanjuju nivo šećera, stvaranje novih naslaga masti u organizmu. Popravljaju nivo šećera u krvi kod dijabetesa, kao i funkciju bubrega. 

Poslednjih godina je pokazana njihova efikasnost u lečenju carcinoma jetre, ali i nealkoholne masne jetre". 

"U studiji na 87 ljudi, posle godinu dana korišćenja tokotrienola postojalo je značajno veće normalizovanje funkcije jetre u odnosu na grupu bez njih. 

Utvrdjena je njihova zaštitna uloga u neurodegenerativnim oboljenjima, na primer Alchajmeru. Stare osobe sa visokim unosom tokotrienola su imale 64% manji rizik od nastajanja Alchajmera. 

U nervnim oboljenjima, najaktivniji oblik je alfa tokotrienol. Čak i minimalne količine su štitile od nastanka nervnih oboljenja, ali i usporavale starenje mozga".

"Nova ispitivanja pokazuju dobar efekat ovog oblika vitamin E kod osteoporoze posle menopauze. Oni sprečavaju gubitak koristiju u toku terapije kortikosteroidima. 

Ovaj efekat ostvaraju svojim antizapaljenskim delovanjem, ali i inhibicijom pomenutog enzima HMG-CoA reduktaze. I kod osteoporoze, pokazan je dobar efekat kombinovanja statina sa tokotrienolima".

"Problem  nastaje kada hoćemo da koristimo ove materije. U prirodnim izvorima (hrani) ih ima veoma malo. (Tekst se nastavlja ispod)

U studiji iz SAD, Chun je utvrdio da ga najviše ima u kokosu (pa ipak svega 0.18 mg gama-tokotrienola na  100 grama. 

Najviše ga ima u kukuruznom zrnu (1,02 mg na100 grama). Ovo znači da bi postigli poželjan efekat, morali biste da pojedete 10 kg kokosa i oko 100 kg brusnice. 

Znatno više se nalazi u različitim žitaricama (pirinač ima 23.6 mg alfa i 34.9 mg gama oblika, a ovas 67 mg alf i po 12.0 mg beta i gama oblika)". 

"Nijedna žotarica ne sadrži najaktivniji oblik tokotrienola, delta oblik. U mesu životinja se nalaze zanemarljive količine ovih materija. 

Jedina namirnica vredna pažnje po sadržaju tokotrienola je palmino ulje, koje sadrži 21.2 mg alfa-tokotrienola, 30.8 mg  beta-tokotrienola, 63.0 mg delta-tokotrienola i 8.3 mg of gama-tokotrienola na 100 grama. 

Pa i u slučaju ovog ulja, da bi se uzela dovoljna količina, trebalo bi konzumirati dve šoljice ulja. Maslinovo ulje ne sadrži bitne količine tokotrienola".

"Dakle, morate ga uzimati u obliku suplemenata, osebno gama tokotrienol, koga skoro da nema u normalnoj ishrani".

Primjedbe